تبلیغات
دانلود شروه و فایزو هرچی که دوست دارید - شروه دشتی
دوشنبه 24 فروردین 1388

شروه دشتی

   نوشته شده توسط: روح الله صداقت    

آوازهای شروه

بشنو از نی چون حكایت می كند

دشمن دانا به از نادان دوست

ز دو دیده خون فشانم زغمت شب جدایی

شروه _ یك

شروه _ دو

شروه _ سه

شروه _ چهار

شروه _ پنج

این هم شروه ای بسیار زیبا از استاد پولاد اسماعیلی دانلود

استاد پولاد اسماعیلی

استاد اسماعیل خشیع

شب شروه

((دانلود شروه))